Prešovská univerzita

Publikačná činnosť

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
Výstup z katalógu publikačnej činnosti
02.10.2014
 
 
 
AAA
Gra edukacyjna oknem do poznawania dzieciecego swiata / Mária Podhájecká, Vladimír Gerka ; Recenzenti Kazimierz Zegnalek, Anna Klim-Klimaszewska. - [1. vyd.]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2013. - 250 s. - ISBN 978-83-62329-90-8.
Mária Podhájecká (68%), Vladimír Gerka (32%)
 
AAA
Poznawanie swiata za pomoca gier edukacyjnych = Edukačnými hrami poznávame svet / Mária Podhájecká. - 1. wyd. - Siedlce : Elpil - Jaroslaw Pilich, 2011. - 263 s. - ISBN 97883-934036-0-8.
Mária Podhájecká (100%)
 
AAB
Kompetencie v predškolskej edukácii / Mária Podhájecká, Katarína Guziová ; [Recenzenti Erich Petlák, Anna Klim-Klimaszewska, Irena Antoničová]. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012. - 195 s. - ISBN 978-80-555-0592-3.
Mária Podhájecká (55%), Katarína Guziová (45%)
 
AAB
Pedagogické názory a aktivity Františka Richarda Osvalda [Pedagogical views and activities of František Richard Osvald] / Mária Podhájecká. - 1. vyd. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - 227 s. - ISBN 978-80-8084-624-4.
Mária Podhájecká (100%)
 
AAB
Edukačnými hrami poznávame svet / Mária Podhájecká. - 3. rozšír., preprac. a aktualiz. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008. - 233 s. - ISBN 978-80-8068-797-7.
Mária Podhájecká (100%)
 
AAB
Edukačnými hrami poznávame svet / Mária Podhájecká a kolektív. - 2. rozšír. a aktualiz. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2007. - 219 s. - ISBN 978-80-8068-599-7.
Mária Podhájecká (100%)
 
AAB
Edukačnými hrami poznávame svet / Mária Podhájecká a kol. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2006. - 219 s. - ISBN 80-8068-514-2.
Mária Podhájecká (100%)
 
AAB
Dievča, ktoré videlo dotykom a počulo srdcom / Mária Podhájecká, Jana Šarišská. - Prešov : Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí, 2000. - 144 s. - ISBN 80-968477-7-5.
Mária Podhájecká (75%), Jana Šarišská (25%)
 
ACB
Edukačnými hrami poznávame svet / Mária Podhájecká. - 4. rozšír., preprac. a aktualiz. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011. - 247 s. - ISBN 978-80-555-0345-5.
Mária Podhájecká (100%)
 
ADE
Proces edukacyjny i gra / Mária Podhájecká. - In: Pedagogica. At utilitatem disciplinae. - ISSN 1895-6459. - Rocz. 7 (2011), s. 103-107.
Mária Podhájecká (100%)
 
ADE
Children`s play preferences: implications for the preschool education / Vlasta Gmitrová, Mária Podhajecká and Juraj Gmitrov. - In: Early child development and care. - ISSN 0300-4430. - Vol. 179, no. 3 (2009), p. 339-351.
Vlasta Gmitrová (28%), Mária Podhájecká (45%), Juraj Gmitro (28%)
 
ADF
Dieťa v predškolskom veku s problémovým správaním - prevalncia a faktory podmieňujúce jeho vznik [Child in a preschool age with problem behaviour - prevalnence and factors determining its occurrence] / Jana Kožárová, Mária Podhájecká. - In: Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. - ISSN 1338-6670. - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 16-25.
Jana Kožárová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
ADF
Skúmanie hry v kontexte organizačných foriem v prostredí materskej školy / Mária Podhájecká, Miroslava Dobiasová. - In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 66, č. 5 (2012), s. 1-12.
Mária Podhájecká (70%), Miroslava Dobiasová (30%)
 
ADF
Kompetencie učiteľky na hru a v hre v kontexte edukačného procesu / Mária Podhájecká, Miroslava Dobiasová. - In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 66, č. 6 (2012), s. 1-18.
Mária Podhájecká (80%), Miroslava Dobiasová (20%)
 
ADF
Hrová kompetencia v kontexte kompetencií učiteľa / Mária Podhájecká. - In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 65, č. 6 (2011), s. 1-9.
Mária Podhájecká (100%)
 
ADF
Hra v priestore materskej školy / Mária Podhájecká. - In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 65, č. 1 (2010), s. 7-10.
Mária Podhájecká (80%), Vlasta Gmitrová (20%)
 
ADF
Aktuálne odkazy Františka Richarda Osvalda v jeho pedagogických dielach / Mária Podhájecká. - In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 64, č. 5 (2010), s. 26-31.
Mária Podhájecká (100%)
 
ADF
Implementácia hry do edukačných programových dokumentov / Mária Podhájecká. - In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 64, č. 2 (2009), s. 24-32.
Mária Podhájecká (100%)
 
ADF
Kurikulárny dokument predprimárneho vzdelávania / Katarína Guziová, Mária Podhájecká. - In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 63, č. 1 (2008), s. 1-10.
Katarína Guziová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
ADF
Kompetencie dieťaťa pred vstupom do 1. ročníka základnej školy / Mária Podhájecká, Katarína Guziová. - In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 40, č. 1 (2005), s. 27-34.
Mária Podhájecká (50%), Katarína Guziová (50%)
 
ADF
Výsledky overovania prierezových kompetencií detí predškolského veku / Mária Podhájecká, Katarína Guziová. - In: Pedagogické spektrum. - Roč. 14, č. 7-8 (2005), s. 43-55.
Mária Podhájecká (50%), Katarína Guziová (50%)
 
ADF
Aktivity v materských školách / Mária Podhájecká. - In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 57, č. 1 (2002), s. 41-43.
Mária Podhájecká (100%)
 
ADF
Predškolská pedagogika v študijnom programe Prešovskej univerzity / Mária Podhájecká. - In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 53, č. 4 (1999), s. 15-18.
Mária Podhájecká (100%)
 
ADF
Pedagogické názory Františka Richarda Osvalda na výchovu detí / Mária Podhájecká. - In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 51, č. 9 (1997), s. 1-4.
Mária Podhájecká (100%)
 
AEC
Harmonizácia dieťaťa s deficitom pozornosti s hyperaktivitou prostredníctvom hry / Jarmila Žolnová, Mária Podhájecká, Vladimír Gerka ; Recenzenti Jekaterina Maralova, Galena Ivanova. - In: Vozmožnosti i ograničenija sovremennoj obrazovateľnoj dejstviteľnosti. - Siedlce : Elpil - Jaroslaw Pilich, 2014. - ISBN 978-83-934036-3-9. - S. 49-59.
Jarmila Žolnová (34%), Mária Podhájecká (33%), Vladimír Gerka (33%)
 
AEC
Historický kontext predškolského veku v dielach Komenského a Osvalda ako odkaz pre súčasnosť [Options of the youth criminality prevention] / Mária Podhájecká, Vladimír Gerka ; Recenzent Jan Szmyd. - In: Kultura - przemiany - edukacja : tom I : mysl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. - ISBN 978-83-7338-901-4. - S. [46]-59.
Mária Podhájecká (50%), Vladimír Gerka (50%)
 
AEC
Kompetencje nauczyciela w zakresie gry edukacyjnej / Maria Podhajecka ; [Recenzenti Leslaw Pytka, Slawomir Sobczak]. - In: Kompetencje wspólczesnego : ksiega jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej i 20-lecia uzyskania tytulu profesora Pana prof. zw. dra hab. Kazimierza Zegnalka : tom 2. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2012. - ISBN 978-83-934036-9-1. - S. 167-173.
Mária Podhájecká (100%)
 
AEC
Interdisciplinary designing and application of educational programs for kindergarten children with behavioural problems / Mária Podhájecká, Miroslawa Socha ; Recenzenti Bozena Muchacka, Miroslava Ristic. - In: Theoretical and practical dimensions of contemporary education. Selected issues. - Nowy Sacz : Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2012. - ISBN 978-83-63196-34-9. - S. 118-126.
Mária Podhájecká (50%), Miroslawa Socha (50%)
 
AEC
Bohatstvo kompetencií pedagóga ako predpoklad kreatívnej realizácie predškolskej edukácie / Mária Podhájecká. - In: Klíčové kompetence jako způsob myšlení o vzdělávání v preprimární a primární edukaci : česko-slovenské pedagogické a psychologické studie. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. - ISBN 978-80-7414-220-8. - S. 7-14.
Mária Podhájecká (100%)
 
AEC
Roľ učiteľa v koordinacii igrovoj dejateľnosti doškoľnikov v kontekste novoj programmy / Marija Podhajecka, Vlasta Gmitrova. - In: Visnyk Instytutu rozvytky dytyny. Vypusk 6 : zbirnyk naukovych statej : serija filosofija, pedahohika, psycholohija. - Kyjiv : Vydavnyctvo Nacionaľnoho pedahohičnoho universytetu im. M.P. Drahomanova, 2009. - S. 143-148.
Mária Podhájecká (80%), Vlasta Gmitrová (20%)
 
AED
Problemowe zachowania dzieci w przedszkolu w opinii studentów / Mária Podhájecká, Miroslawa Socha ; [Recenzenti Lukasz Plesnar, Iwona Czaja-Chudyba]. - In: Acta Paedagogicae Presoves - Nova Sandes. Annus VIII. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-555-0604-3. - S. 85-98.
Mária Podhájecká (50%), Miroslawa Socha (50%)
 
AED
Hra v metodickom kontexte edukačného procesu / Mária Podhájecká, Vlasta Gmitrová, Miroslava Dobiasová. - In: Metodika predprimárneho vzdelávania. - Partizánske : EXPRESPRINT, s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-968777-3-7. - S. 45-50.
Mária Podhájecká (80%), Vlasta Gmitrová (10%), Miroslava Dobiasová (10%)
 
AED
Rozvíjanie kľúčových kompetencií detí / Katarína Guziová, Mária Podhájecká. - In: Metodika predprimárneho vzdelávania. - Partizánske : EXPRESPRINT, s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-968777-3-7. - S. 68-72.
Katarína Guziová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
AED
Podstata Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie / Katarína Guziová, Mária Podhájecká. - In: Metodika predprimárneho vzdelávania. - Partizánske : EXPRESPRINT, s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-968777-3-7. - S. 16-18.
Katarína Guziová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
AED
Kompetencie učiteľky materskej školy ako predpoklad rozvíjania kompetencií detí / Katarína Guziová, Mária Podhájecká, Jana Kimličková. - In: Metodika predprimárneho vzdelávania. - Partizánske : EXPRESPRINT, s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-968777-3-7. - S. 60-67.
Katarína Guziová (25%), Mária Podhájecká (50%), Jana Kimličková (25%)
 
AED
Využívanie hry v edukačnom procese v materskej škole na základe zrealizovaného výskumu / Miroslava Dobiasová, Mária Podhájecká. - In: Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou / Ed. Mária Podhájecká, Monika Miňová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-555-0467-4. - S. 165-181.
Miroslava Dobiasová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
AED
Sociálny aspekt výchovno-vzdelávacích vplyvov rodičov na dieťa / Mária Podhájecká, Vladimír Gerka. - In: Sociálna práca v kontexte aktuálnych problémov súčasnej spoločnosti : zborník príspevkov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010. - ISBN 978-80-555-0285-4. - S. 95-107.
Mária Podhájecká (50%), Vladimír Gerka (50%)
 
AED
Štátny vzdelávací program ISCED 0 / Katarína Guziová, Mária Podhájecká. - In: Právo v materskej škole 1. - Bratislava : Dr. Jozef Raabe, 2008. - ISBN 978-80-89182-9-0. - S. 1-22.
Katarína Guziová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
AED
Edukačná aktivita ako organizačná forma predprimárneho vzdelávania / Katarína Guziová, Mária Podhájecká. - In: Manažment materskej školy : praktická príručka pri riadení zamestnancov, pedagogického procesu. - Bratislava : Dr. Jozef Raabe, 2008. - ISBN 978-80-89182-17-6. - S. 1-14.
Katarína Guziová (30%), Mária Podhájecká (70%)
 
AED
Denný poriadok - organizačné usporiadanie denných činností v materskej škole / Katarína Guziová, Mária Podhájecká. - In: Manažment materskej školy : praktická príručka pri riadení zamestnancov, pedagogického procesu. - Bratislava : Dr. Jozef Raabe, 2008. - ISBN 978-80-89182-17-6. - S. 1-16.
Katarína Guziová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
AED
Adaptačný proces dieťaťa do prostredia materskej školy / Mária Podhájecká, Vlasta Gmitrová. - In: Manažment materskej školy : praktická príručka pri riadení zamestnancov, pedagogického procesu. - Bratislava : Dr. Jozef Raabe, 2008. - ISBN 978-80-89182-17-6. - S. 1-19.
Mária Podhájecká (70%), Vlasta Gmitrová (30%)
 
AED
Diferenciálna diagnostika školskej pripravenosti detí / Mária Podhájecká, Katarína Guziová. - In: Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej a elementárnej edukácie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie zo dňa 8. júna 2006. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-359-6. - S. 60-67.
Mária Podhájecká (60%), Katarína Guziová (40%)
 
AED
Záujmové činnosti rómskych detí v materskej škole a v prípravnom ročníku základnej školy / Mária Podhájecká. - In: Voľný čas a záujmové aktivity rómskych detí : (zborník záverečných správ riešenia výskumného projektu). - Prešov : GRAFOTLAČ, 1999. - ISBN 80-88722-87-X. - S. 8-15.
Mária Podhájecká (100%)
 
AED
Stratégie zvyšovania účinnosti výchovy k zdraviu / Jozef Liba, Mária Podhájecká. - In: Výchova a vzdelávanie na prelome tisícročí : zborník z vedeckej medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie, 14.-16. októbra 1998 Košice-Herľany / Irena Lokšová. - Košice : Katedra filozofie, pedagogiky a psychológie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, 1999. - ISBN 80-7097-365-X. - S. 233-235.
Jozef Liba (70%), Mária Podhájecká (30%)
 
AEE
František Richard Osvald - príprava detí na vstup do školy / Mária Podhájecká. - In: Tradice a perspektivy výchovy a vzdělávání : česko-slovenské pedagogické studie 1. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2005. - ISBN 80-7182-196-9. - S. 48-57.
Mária Podhájecká (100%)
 
AEF
Deafblindness children in Ukraine: no chance for education? / Maria Podhajecka [ et al]. - In: 6th Dbl European conference of deafblindness [elektronický zdroj] : making the invisible visible; 2005 2-7 August, Prešov, Slovakia. - Prešov : Slovak Deafblind Community, 2005. - ISBN 80-969447-0-3. - 1 elektronický optický disk (DVD).
Mária Podhájecká (75%), Natalia Bastun (8%), Vladimír Gerka (8%), Jana Šarišská (8%)
 
AEF
We are discovering the world of deafblindness / Maria Podhajecka et al. - In: 6th Dbl European conference of deafblindness [elektronický zdroj] : making the invisible visible; 2005 2-7 August, Prešov, Slovakia. - Prešov : Slovak Deafblind Community, 2005. - ISBN 80-969447-0-3. - 1 elektronický optický disk (DVD).
Mária Podhájecká (60%), Mária Bushko (13%), Vladimír Gerka (13%), Jana Šarišská (13%)
 
AEF
What are the lives of the siblings of a deafblind child like / Maria Podhajecka, Maria Mikova, Janka Šarišská. - In: 6th Dbl European conference of deafblindness [elektronický zdroj]. - Prešov : Slovak Deafblind Community, 2005. - ISBN 80-969447-0-3. - 1 elektronický optický disk (DVD).
Mária Podhájecká (75%), Mária Miková (12%), Jana Šarišská (12%)
 
AFA
Edukácia dieťaťa a učiteľa v kontexte kukrikulárnych zmien na Slovensku / Mária Podhájecká. - In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 14.1.2010. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-7368-771-7. - S. 23-35.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFA
Pedagogický rozmer hry v edukačnom procese materskej školy / Mária Podhájecká, Vlasta Gmitrová. - In: Jezyk wspólczesnej pedagogiki : czesc 2. - Siedlce : [s.n.], 2008. - ISBN 978-83-923928-3-5. - S. 17-28.
Mária Podhájecká (80%), Vlasta Gmitrová (20%)
 
AFA
Edukačný program v materskej škole v kontexte kurikulárnych zmien na Slovensku / Mária Podhájecká, Katarína Guziová. - In: Jezyk wspólczesnej pedagogiki : czesc 2. - Siedlce : Elpil - Jaroslaw Pilich, 2008. - ISBN 978-83-923928-3-5. - S. 37-42.
Mária Podhájecká (80%), Katarína Guziová (20%)
 
AFB
Hra dieťaťa: edukačná platforma pre vyspelú osobnosť / Mária Podhájecká. - In: Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou / Ed. Mária Podhájecká, Monika Miňová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-555-0467-4. - S. 15-33.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFB
Predprimárna edukácia v kontexte integrovaných hrových projektov a hrovej kompetencie [Pre-school education within the context of integrated game projects and game competencies] / Mária Podhájecká. - In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IV : zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - ISBN 978-80-8084-617-6. - S. 38-48.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFB
Podiel materskej školy na utváraní začiatkov gramotnosti / Mária Podhájecká. - In: Aktuálne možnosti utvárania elementárnej gramotnosti [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie / Ed. Ľudmila Belásová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-555-0220-5. - S. 9-20.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFB
Dieťa a svet v kontexte vysokoškolskej prípravy učiteľov / Mária Podhájecká. - In: Príprava učiteľov v procese školských reforiem [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17. september 2009 / Ed. Ján Kancír, Veronika Zeľová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-555-0024-9. - S. 24-38.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFB
Dimenzie a faktory predškolskej edukácie / Mária Podhájecká. - In: Súčasnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / Ed. Mária Podhájecká, Monika Miňová, Vlasta Gmitrová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-555-0006-5. - S. 61-76.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFC
Predškolská pedagogika / Mária Podhájecká. - In: Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku : vývoj po roce 1989 a perspektivy : výskumný záměr Učitelská profese v měnicích se požadavcích na vzdělávání. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-7290-486-0. - S. 349-369.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFC
Programový dokument pre materské školy na Slovensku / Katarína Guziová, Mária Podhájecká. - In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 1.-3. dubna 2009, Hradec Králové. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. - ISBN 978-80-7041-647-1. - [8] S.
Katarína Guziová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
AFC
Dialohična pryroda hry slipohluchoji dytyny / Podhajecka M., Herka V., Mikova M. - In: Humanistyčni universaliji osvitňoho prostoru: možlyvosti samorealizaciji osobytosti : materialy Vseukrajinskoji konferencji (m. Kyjiv, 28-29 veresnja 2007 roku). - Žyvtomyr : Vyd-vo ŽDU im. I. Franka, 2007. - ISBN 978-966-8456-96-1. - S. 239-246.
Mária Podhájecká (85%), Vladimír Gerka (8%), Mária Miková (8%)
 
AFC
Professyonaľnaja podhotovka doškoľnych pedahohov v Slovackoj respublyke / Maryja Podhaecka. - In: Naukovyj časopis naciaľnoho pedahohičnoho universytetu imeni M.O. Drahomanova : serija 5 : pedahohični nauky: realiji ta perspektyvy. - vypusk 8 (2007), s. 65-71.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFC
Edukačný program a kompetencie dieťaťa v predškolských inštitúciách v kontexte vysokoškolskej prípravy predškolských pedagógov / Mária Podhájecká. - In: Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy : sborník příspěvků z 2. odborného semináře. - Olomouc : Votobia, 2007. - ISBN 80-72220-293-6. - S. 55-69.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFC
Hodnotenie komunikačných kompetencií detí predškolského veku prostredníctvom výskumného nástroja / Mária Podhájecká, Katarína Guziová. - In: Pedagogická evaluace ´06 : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí konané ve dnech 21.-22.9. 2006 V Malenovicích. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. - ISBN 80-7368-272-9. - [8 S.].
Mária Podhájecká (50%), Katarína Guziová (50%)
 
AFC
Evaluácia hry v edukačnom procese materskej školy / Mária Podhájecká,Vlasta Gmitrová. - In: Pedagogická evaluace ´06 : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí konané ve dnech 21.-22.9. 2006 v Malenovicích. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. - ISBN 80-7368-272-9. - [8 S.].
Mária Podhájecká (60%), Vlasta Gmitrová (40%)
 
AFC
Kompetencie dieťaťa pred vstupom do 1. ročníka základnej školy [Child competences before perception in the primary school] / Mária Podhájecká, Katarína Guziová. - In: New perspectives in cognitive and intercultural learning: from presschool education to information society = Nové perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti : the international conference on education; mezinárodní pedagogická konference. - Svatý Jan pod Skalou : Centrum ekologického výzkumu a výchovy, 2005. - S. 334-344.
Mária Podhájecká (50%), Katarína Guziová (50%)
 
AFC
Rodina a dieťa s hluchoslepotou - skúsenosti z realizácie projektu v Ukraine / Janka Šarišská, Mária Podhájecká. - In: Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR - 2003, celostátní konference s mezinárodní účastí, 20.-23.2.2003 a Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR - 2004, 2. rodinná mezinárodní konference k problematice osob s hluchoslepotou, 22.-25.4.2004 : sborník příspěvků. - Olomouc : Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2004.
Jana Šarišská (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
AFC
František Richard Osvald - kňaz a vychovávateľ / Mária Podhájecká. - In: Katechetika - historie - teologie : sborník materálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 9.-10.10.2003 ve Smilovicích Katedrou společenských věd, oddělením křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. - ISBN 80-7042-306-4. - S. 67-75.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFC
Predškolská pedagogika v koncepcii vysokoškolskej edukácie na 1. stupni ZŠ / Mária Podhájecká. - In: Premeny pedagogickej zložky prípravy učiteľa 1. stupňa ZŠ : vedecko-pedagogická konferencia s medzinárodnou účasťou, 26.-27. januára 1999, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : PF UMB, 1999. - ISBN 80-8055-317-3. - S. 357-363.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFC
Možnosti rozvíjania osobnosti hluchoslepého jedinca prostredníctvom hry / Mária Podhájecká, Jana Šarišská. - In: Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu : sborník příspěvků ze VII. celostátní konference ČAPV u příležitosti 40. výročí vzniku Pedagogické fakulty VŠP / Tomáš Svatoš. - Hradec Králové : VŠP, 1999. - ISBN 80-7041-531-2. - S. 359-363.
Mária Podhájecká (75%), Jana Šarišská (25%)
 
AFC
Výtvarné umenie a jeho miesto vo výchove a vzdelávaní hluchoslepých detí / Mária Podhájecká, Jana Šarišská. - In: Perspektívy edukácie žiakov z výchovne menej podnetného prostredia : (zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 6.5.1998) / Ladislav Horňák. - Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 1999. - ISBN 80-88722-55-1. - S. 49-52.
Mária Podhájecká (75%), Jana Šarišská (25%)
 
AFC
Komeniológ František Karšai - výber zo života a diela / Mária Podhájecká, Marta Černotová. - In: Duchovný odkaz Jana Amosa Komenského Slovensku : zborník materiálov z medzinárodného komeniologického kolokvia konaného v Púchove - Belušských Slatinách v dňoch 10.-11. novembra 1998 / Jozef Pšenák. - Púchov : [s.n., 1999]. - ISBN 80-968099-2-X. - S. 210-217.
Mária Podhájecká (50%), Marta Černotová (50%)
 
AFC
Predškolská príprava dieťaťa zo znevýhodneného prostredia na základnú školu / Mária Podhájecká. - In: Perspektívy edukácie žiakov z výchovne menej podnetného prostredia : (zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 6.5.1998) / Ladislav Horňák. - Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 1999. - ISBN 80-88722-55-1. - S. 121-124.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFC
Vyučovanie cudzieho jazyka v predškolskom veku ako predpoklad jeho úspešného osvojovania na I. stupni základnej školy / Mária Podhájecká. - In: Nowatorskie tendencje w edukacji wczesnoszkolnej / Jan Kida. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyzsej szkoly pedagogicznej, 1998. - ISBN 83-87288-53-5. - S. [235]-239.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFC
Výchovné programy vo vzťahu k vzdelávaniu učiteliek materských škôl / Mária Podhájecká. - In: Predškolská výchova na Slovensku - súčasnosť a budúcnosť : zborník z vedeckej konferencie na tému: "Materská škola - sociálna či výchovnovzdelávacia inštitúcia?". - Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 1997. - ISBN 80-88868-09-2. - S. 185-187.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFC
Humanizácia výchovy a vzdelávania v škole pre hluchoslepé deti / Mária Podhájecká, Janka Šarišská. - In: Vzdelávanie v meniacom sa svete : zborník 5 z vedeckej konferencie, Nitra, jún 1997. - Nitra : Slovdidac, 1997. - ISBN 80-967339-9-0. - S. 1450-1453.
Mária Podhájecká (50%), Jana Šarišská (50%)
 
AFC
Vplyv rodiny na formovanie osobnosti dieťaťa: príspevok Františka Richarda Osvalda / Mária Podhájecká. - In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní : zborník z konferencie, marec 1997. - Bratislava : s.n., 1997. - ISBN 80-88893-17-8. - S. 188-191.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Edukačná kríza? Syntéza prínosu Jana Amosa Komenského a Františka Richarda Osvalda pre prvotnú edukáciu detí v súčasnosti [Educational crisis? Synthesis of the contribution of Jan Amos Comenius and František Osvald for the early education of children today] / Mária Podhájecká, Vladimír Gerka ; Recenzenti Ladislav Horňák, Annamária Kónyová. - In: Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 420. výročia narodenia Jana Amosa Komenského a 15. výročia vzniku Prešovskej univerzity v Prešove. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. - ISBN 978-80-555-1023-1. - S. 289-301.
Mária Podhájecká (50%), Vladimír Gerka (50%)
 
AFD
Edukačná kríza? Dejinný prínos pedagogických mysliteľov pre súčasnú dobu v kontexte predškolskej edukácie [Eduacational crisis? Educational achievement of historical thinkers for contemporary time within the context of pre-school education] / Mária Podhájecká, Vladimír Gerka ; Recenzenti Jozef Konôpka, Martin Žilínek. - In: Kríza pedagogiky? [elektronický zdroj] : vedecký zborník. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - ISBN 978-80-223-3331-3. - CD-ROM, S. 283-292.
Mária Podhájecká (50%), Vladimír Gerka (50%)
 
AFD
Možnosti diagnostikovania detí s problémovým správaním v predškolskom veku [Possibilities of diagnosing problem behaviour in preschool children] / Jana Kožárová, Mária Podhájecká ; Recenzenti Ladislav Horňák, Bibiána Hlebová. - In: Študent na ceste k praxi II [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika 15.-16. máj 2013. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-555-0840-5. - online, S. 150-163.
Jana Kožárová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
AFD
Formácia vyspelej osobnosti v kontexte predprimárnej edukácie / Mária Podhájecká, Vladimír Gerka ; Recenzenti Ján Šafin, Kryštof (Pulec). - In: Nová sociálna edukácia človeka II : (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisiplinárnej vedeckej konferencie. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2013. - ISBN 978-80-555-0894-8. - S. 81-93.
Mária Podhájecká (50%), Vladimír Gerka (50%)
 
AFD
Deti s problémovým správaním v materskej škole [Children with problem behavior in kindergarten - symptoms and eliminating] / Miroslawa Socha, Mária Podhájecká ; Recenzenti Ladislav Horňák, Bibiána Hlebová. - In: Študent na ceste k praxi II [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 15.-16. máj 2013. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-555-0840-5. - online, S. 264-278.
Miroslawa Socha (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
AFD
Prvé opatrovne a prvý Ústav pre výchovu opatrovkýň v Prešove v kontexte ďalších vývojových edukačných tendencií / Mária Podhájecká. - In: Od detskej opatrovne k materskej škole : zborník príspevkov z odborno-vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / Ed. Eva Gašparová, Monika Miňová. - Bratislava : Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2009. - ISBN 978-80-970266-0-8. - S. 54-59.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Výsledky výskumu kompetencií dieťaťa na konci predprimárneho vzdelávania / Katarína Guziová, Mária Podhájecká. - In: Súčasnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / Ed. Mária Podhájecká, Monika Miňová, Vlasta Gmitrová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-555-0006-5. - S. 124-134.
Katarína Guziová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
AFD
Obsahová analýza kompetencií dieťaťa - inšpirácia pre efektívnejšiu prácu učiteľa predprimárnej edukácie / Katarína Guziová, Mária Podhájecká. - In: Príprava učiteľov v procese školských reforiem [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17. september 2009 / Ed. Ján Kancír, Veronika Zeľová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-555-0024-9. - S. 74-87.
Katarína Guziová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
AFD
Hra v kurikule materskej školy / Mária Podhájecká, Miroslava Dobiasová. - In: Príprava učiteľov v procese školských reforiem [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17. september 2009 / Ed. Ján Kancír, Veronika Zeľová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-555-0024-9. - S. 139-148.
Mária Podhájecká (70%), Miroslava Dobiasová (30%)
 
AFD
Predškolská pedagogika v pregraduálnom a kontinuálnom edukovaní učiteľov [Pre-school pedagogy in pregradual and continual teacher`s education] / Mária Podhájecká. - In: Rozvoj a perspektívy pedagogiky a vzdelávania učiteľov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ... / [Ed. Valentína Šuťáková, Janka Ferencová]. - Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Katedra pedagogiky, 2009. - ISBN 978-80-555-0064-5. - S. 44-48.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Učiteľ a dieťa - reflexia relevantných zistení o hre / Mária Podhájecká, Vlasta Gmitrová. - In: Príprava učiteľov v procese školských reforiem [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17. september 2009 / Ed. Ján Kancír, Veronika Zeľová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-555-0024-9. - S. 149-158.
Mária Podhájecká (60%), Vlasta Gmitrová (40%)
 
AFD
Systematická edukácia detí v materskej škole - vklad do budúcnosti kvalitného života / Marianna Jamborová, Mária Podhájecká. - In: Kvalita materskej školy v teórii a praxi : [zborník príspevkov z celoslovenskej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 5.-6. októbra 2006] / Ed. Monika Miňová. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. - ISBN 978-80-8045-443-2. - S. 110-115.
Marianna Jámborová (25%), Mária Podhájecká (75%)
 
AFD
Hodnotenie kvalitatívnej úrovne kompetencií dieťaťa pri výstupe z predškolského vzdelávania prostredníctvom výskumného nástroja / Katarína Guziová, Mária Podhájecká. - In: Kvalita materskej školy v teórii a praxi : [zborník príspevkov z celoslovenskej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 5.-6. októbra 2006] / Ed. Monika Miňová. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. - ISBN 978-80-8045-443-2. - S. 85-91.
Katarína Guziová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
AFD
Čo je kvalitná materská škola - kvalita materskej školy? / Vlasta Gmitrová, Mária Podhájecká. - In: Kvalita materskej školy v teórii a praxi : [zborník príspevkov z celoslovenskej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 5.-6. októbra 2006] / Ed. Monika Miňová. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. - ISBN 978-80-8045-443-2. - S. 80-84.
Vlasta Gmitrová (25%), Mária Podhájecká (75%)
 
AFD
Námetová hra v príprave predškolského dieťaťa na základnú školu / Mária Podhájecká, Vlasta Gmitrová. - In: Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej a elementárnej edukácie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie zo dňa 8. júna 2006. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-359-6. - S. 191-198.
Mária Podhájecká (75%), Vlasta Gmitrová (25%)
 
AFD
Evalvácia hry prostredníctvom evalvačného nástroja / Mária Podhájecká, Vlasta Gmitrová. - In: Kvalita materskej školy v teórii a praxi : [zborník príspevkov z celoslovenskej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 5.-6. októbra 2006] / Ed. Monika Miňová. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. - ISBN 978-80-8045-443-2. - S. 170-178.
Mária Podhájecká (75%), Vlasta Gmitrová (25%)
 
AFD
Edukačný program - dôležitý fenomén zvyšovania kvality školy / Mária Podhájecká. - In: Kvalita materskej školy v teórii a praxi : [zborník príspevkov z celoslovenskej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 5.-6. októbra 2006] / Ed. Monika Miňová. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. - ISBN 978-80-8045-443-2. - S. 162-169.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Kooperácia rodiny a materskej školy v kontexte súčasného ponímania / Podhájecká Mária, Miňová Monika. - In: Interakcia edukačnej triády rodina - materská škola - základná škola imperatív doby [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2006. - ISBN 80-8050-999-9. - S. 278-284.
Mária Podhájecká (25%), Monika Miňová (75%)
 
AFD
Zisťovanie dosiahnutej úrovne kompetencíí dieťaťam pred vstupom do základnej školy prostredníctvom tematickej kresby / Mária Podhájecká, Guziová Katarína. - In: Interakcia edukačnej triády rodina - materská škola - základná škola imperatív doby [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2006. - ISBN 80-8050-999-9. - S. 382-388.
Mária Podhájecká (50%), Katarína Guziová (50%)
 
AFD
Hra a aktivity predškolského pedagóga / Mária Podhájecká, Vlasta Gmitrová. - In: Interakcia edukačnej triády rodina - materská škola - základná škola imperatív doby [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2006. - ISBN 80-8050-999-9. - S. 150-154.
Mária Podhájecká (75%), Vlasta Gmitrová (25%)
 
AFD
Predčitateľská gramotnosť a výsledky jej overovania / Katarína Guziová, Mária Podhájecká. - In: School - education - tearcher´s education IIII : the reading literacy of younger school age children : proceedings from the international conference Possibilities of grasping the reading literacy of younger school age school children, 5 may 2005. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, 2006. - ISBN 80-8083-234-X. - S. 136-148.
Katarína Guziová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
AFD
Príprava pedagóga v oblasti profesionálneho ponímania hry / Mária Podhájecká, Vlasta Gmitrová. - In: Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 22.-23.6.2005. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. - ISBN 80-8068-372-7. - S. 390-394.
Mária Podhájecká (50%), Vlasta Gmitrová (50%)
 
AFD
Zamyslenie sa učiteľa nad hrou ako ukazovateľom pripravenosti dieťaťa na vstup do základnej školy / Mária Podhájecká, Katarína Guziová. - In: Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 22.-23.6.2005. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. - ISBN 80-8068-372-7. - S. 385-389.
Mária Podhájecká (50%), Katarína Guziová (50%)
 
AFD
Premeny vysokoškolskej prípravy a ďalšie možnosti vzdelávania predškolských pedagógov / Mária Podhájecká. - In: Teória a prax výchovy a vzdelávania v materských školách : [zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie konanej dňa 22. októbra 2004]. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. - ISBN 80-8068-433-2. - S. 12-27.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Pripravenosť rómskych detí na školu v kontinuite predškolskej edukácie [Multicultural education traditions] / Mária Podhájecká. - In: Multikulturalita a edukácia - súčasná teória prax [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal 7. októbra 2005 v Prešove. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005. - ISBN 80-8068-407-3. - S. 161-165.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Súčasný stav rozvoja predškolskej výchovy / Vlasta Gmitrová, Mária Podhájecká, Monika Miňová. - In: Aktivity v materských školách : [zborník príspevkov z celoslovenského odborného seminára konaného 17.-18. mája 2002]. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2003. - ISBN 80-8068-192-9. - S. 13-16.
Vlasta Gmitrová (25%), Mária Podhájecká (50%), Monika Miňová (25%)
 
AFD
Aktivity v materských školách / Mária Podhájecká. - In: Aktivity v materských školách : [zborník príspevkov z celoslovenského odborného seminára konaného 17.-18. mája 2002]. - Prešov : Prešovská univerzita, 2003. - ISBN 80-8068-192-9. - S. 5-9.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Vysokoškolská edukácia predškolských pedagógov / Mária Podhájecká. - In: Aktivity v materských školách : [zborník príspevkov z celoslovenského odborného seminára konaného 17.-18. mája 2002]. - Prešov : Prešovská univerzita, 2003. - ISBN 80-8068-192-9. - S. 23-27.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Revitalizácia odboru predškolská pedagogika / Mária Podhájecká. - In: Príprava učiteľov elementaristov v novom storočí : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 26.-27.9.2002 / Milan Portik. - Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003. - ISBN 80-8068-146-5. - S. 240-243.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Pedagogická príprava učiteliek materských škôl v 19. storočí / Mária Podhájecká. - In: Aktivity v materských školách : [zborník príspevkov z celoslovenského odborného seminára konaného 17.-18. mája 2002]. - Prešov : Prešovská univerzita, 2003. - ISBN 80-8068-192-9. - S. 112-116.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Skúsenosti z pedagogickej praxe v predškolských zariadeniach / Mária Podhájecká. - In: Spolupráca univerzity a škôl : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Cvičný učiteľ 18.1.2002 / Bronislava Kasáčová. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2002. - ISBN 80-8055-638-5. - S. 179-182.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Snaha o zaškolenie rómskych detí neutícha / Mária Podhájecká. - In: Rómske etnikum v systéme multikultúrnej edukácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov, 21.9.2000 / Milan Portik. - Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. - ISBN 80-8068-022-1. - S. 220-224.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Poznávanie okolitého sveta deťmi s viacnásobným postihnutím / Mária Podhájecká, Jana Šarišská. - In: Perspektívy rozvoja vzdelanosti v Prešovskom kraji v kontexte spoločenských premien a pri vstupe do 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie konanej v dňoch 5.-6. februára 1998 / Milan Darák. - Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998. - ISBN 80-88885-36-1. - S. 105-108.
Mária Podhájecká (50%), Jana Šarišská (50%)
 
AFD
Saturovaný citový život dieťaťa ako prevencia pred nežiadúcimi vplyvmi prostredia / Mária Podhájecká. - In: Quo vadis výchova...? : zborník z teoreticko-metodického seminára na tému Primárna prevencia drogových závislostí a výchova / Ľubica Sobihardová. - Bratislava : Iuventa, 1998. - ISBN 80-88893-24-0. - S. 190-195.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Regionálne dejiny prvých detských opatrovní / Mária Podhájecká. - In: Regionálne dejiny školstva na Slovensku a ich múzejná dokumentácia : (aktuálne otázky školského múzejníctva VI) : zborník referátov a diskusných príspevkov z konferencie konanej dňa 3. júna 1997 / Ivan Poljak. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 1998. - ISBN 80-7098-161-X. - S. 48-51.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Vzdelávanie opatrovkýň v druhej polovici 19. storočia / Mária Podhájecká. - In: Perspektívy rozvoja vzdelanosti v Prešovskom kraji v kontexte spoločenských premien a pri vstupe do 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie konanej v dňoch 5.-6. februára 1998 / Milan Darák. - Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998. - ISBN 80-88885-36-1. - S. 63-67.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Variabilná didaktická pomôcka meniaca sa v rukách dieťaťa na hračku / Mária Podhájecká, Mária Dankovičová. - In: Hry - hračky - hlavolamy / Eva Balážová, Štefan Ligas. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 1998. - ISBN 80-8055-154-5. - S. 75-87.
Mária Podhájecká (75%), Mária Dankovičová (25%)
 
AFD
Vývoj predškolských zariadení v Prešovskom okrese do roku 1918 / Mária Podhájecká. - In: Prešovské evanjelické kolégium, jeho miesto a význam v kultúrnych dejinách strednej Európy / Peter Kónya, René Matlovič. - Prešov : Filozofická fakulta PU, 1997. - ISBN 80-967951-0-4. - S. 313-315.
Mária Podhájecká (100%)
 
AFD
Vedecko-pedagogický profil Jaromíra Červenku a Jána Mikleša / Andrej Čuma, Mária Podhájecká. - In: Prešovské evanjelické kolégium, jeho miesto a význam v kultúrnych dejinách strednej Európy / Peter Kónya, René Matlovič. - Prešov : Filozofická fakulta PU, 1997. - ISBN 80-967951-0-4. - S. 181-187.
Andrej Čuma (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
AFG
Children´s play preferences: implications for the preschool education / Vlasta Gmitrová, Mária Podhájecká, Juraj Gmitro. - In: Early child development and care. - ISSN 1476-8275. - Vol. 176, no. 8.
Vlasta Gmitrová (25%), Mária Podhájecká (50%), Juraj Gmitro (25%)
 
AFG
Evaluácia hry v edukačnom procese materskej školy / Podhájecká, Mária, Gmitrová, Vlasta. - In: Pedagogická evaluace ´06 : abstrakty příspěvků. - [Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity], 2006. - S. 17.
Mária Podhájecká (60%), Vlasta Gmitrová (40%)
 
AFG
Conversas entre pares - relacoes entre criancas surdocegas [Peer conversations - relationships between deafblind children] / J. Sarisska, M. Podhajecka, S. DeCaluwe. - In: XII Confererencia Mundial da DbI, 20 a 25 de Julho 1999. - Lisboa : [s.n.], 1999. - S. 58.
Jana Šarišská (25%), Mária Podhájecká (50%), S. DeCaluwe (25%)
 
AFG
As criancas e os jogos - desenvolvimento de relacoes mutuas através das brincadeiras das crincas surdocegas [Children at play - development of mutual relationships through play of deafblind children] / M. Podhájecká, J. Sarišská, S. DeCaluwe. - In: XII Confererencia Mundial da DbI, 20 a 25 de Julho 1999. - Lisboa : [s.n.], 1999. - S. 15.
Mária Podhájecká (75%), Jana Šarišská (12%), S. DeCaluwe (12%)
 
AFH
What is the life of the siblings of e deafblind child like? / Mária Podhájecká, Janka Šarišská, Marika Miková. - In: Making the invisible visible : 6th Dbl European conference on deafblindness; 2005, 2-7 august, Prešov, Slovakia; abstracts. - [Prešov] : Slovenská komunita hluchoslepých, 2005. - P. 70-71.
Mária Podhájecká (50%), Jana Šarišská (25%), Mária Miková (25%)
 
AFH
We are discovering the world of deafblindness / Natalia Buško, Mária Podhájecká, Janka Šarišská, Vladimír Gerka. - In: Making the invisible visible : 6th Dbl European conference on deafblindness; 2005, 2-7 august, Prešov, Slovakia; abstracts. - [Prešov] : Slovenská komunita hluchoslepých, 2005. - P. 78.
Natalia Buško (17%), Mária Podhájecká (50%), Jana Šarišská (17%), Vladimír Gerka (17%)
 
AFH
Deafblind children in Ukraine: no chance of education? / Natalia Bastun, Mária Podhájecká, Janka Šarišská, Vladimír Gerka. - In: Making the invisible visible : 6th Dbl European conference on deafblindness; 2005, 2-7 august, Prešov, Slovakia; abstracts. - [Prešov] : Slovenská komunita hluchoslepých, 2005. - P. 77-78.
Natalia Bastun (25%), Mária Podhájecká (25%), Jana Šarišská (25%), Vladimír Gerka (25%)
 
AFH
Právo hluchoslepého dieťaťa na kvalitný život / Mária Podhájecká, Jana Šarišská. - In: Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých : zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v dňoch 2. a 3. apríla 2001 v Prešove / Anna Tokárová. - Prešov : Katedra vzdelávania dospelých a sociálnej práce FF PU, 2001. - S. 23-24.
Mária Podhájecká (75%), Jana Šarišská (25%)
 
BAB
Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy [elektronický zdroj] / Viera Hajdúková a kol. - 1. vyd. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2009. - 287 s. - ISBN 978-80-8052-341-1.
Viera Hajdúková (11%), Katarína Guziová (11%), Mária Podhájecká (21%), Vlasta Gmitrová (11%), Lucia Pašková (11%), Eva Mujkošová (11%), Anna Portíková (15%), Monika Miňová (10%)
 
BAB
Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy / Viera Hajdúková a kol. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2008. - 254 s. - ISBN  978-80-8052-324-4.
Viera Hajdúková (7%), Katarína Guziová (7%), Mária Podhájecká (21%), Vlasta Gmitrová (7%), Eva Mujkošová (7%), Lucia Pašková (7%), Beáta Ftorková (7%), Zlatica Hagerová (7%), Anna Portíková (15%), Jadranka Földesová (7%), Monika Miňová (10%)
 
BCI
Implementácia hier do obsahu predprimárnej edukácie [Implementation of a game into the content of pre-primary education] / Mária Podhájecká, Silvia Maľuková. - 1. vyd. - Prešov : Grafotlač, 2012. - 199 s. - ISBN 978-80-89561-03-2.
Mária Podhájecká (80%), Silvia Maľuková (20%)
 
BCI
Vybrané kapitoly z pedagogiky : výchova mimo vyučovania / Igor Kominarec, Mária Podhájecká, Jozef Ihnacík. - 2. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita - FHPV, 2000. - 163 s. - ISBN 80-88722-34-9.
Igor Kominarec (35%), Mária Podhájecká (33%), Jozef Ihnacík (33%)
 
BDF
Predškolská edukácia v novej realite / Mária Podhájecká. - In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 64, č. 1 (2009), s. 8-16.
Mária Podhájecká (100%)
 
BDF
Jeden predmet reformovaný viac, iný menej. Predškolské vzdelávanie / Mária Podhájecká, Katarína Guziová. - In: Učiteľské noviny : dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní. - ISSN 0139-5769. - Roč. 56, č. 17 (2008), s. 6.
Mária Podhájecká (50%), Katarína Guziová (50%)
 
BDF
Pozorovací hárok pre vekovú skupinu 5- až 6-ročných detí / Katarína Guziová, Mária Podhájecká. - In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 60, č. 5 (2006), s. 13-20.
Katarína Guziová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
BDF
Dielo lásky / Mária Podhájecká, Viera Guľvašová. - In: Zrno : kresťanský týždenník pre mladých duchom. - Roč. 17, č. 17 (2006), s. 23-25.
Mária Podhájecká (70%), Viera Guľvášová (30%)
 
BDF
Individuálny program a jeho miesto vo vzdelávaní hluchoslepých detí v Evanjelickej pomocnej škole pre hluchoslepé deti v Červenici [An individual programme and its place in education of children with a combined handicap - deaf and blind - in Evangelical special school in Červenica] / Mária Podhájecká, Jana Šarišská. - In: Efeta : časopis pre postihnutých ľudí a tých, ktorí im chcú pomáhať. - ISSN 1335-1397. - Roč. 9, č. 4 (1999), s. 11-12.
Mária Podhájecká (50%), Jana Šarišská (50%)
 
BEC
Učiteľ a hra v kontexte edukačného predškolského programu / Mária Podhájecká. - In: Za kvalitou vzdélávání učitelů primární a preprimární pedagogiky : sborník z konference s mezinárodní účastí. - Olomouc : Votobia, 2009. - ISBN 978-80-7220-315-4. - S. 263-274.
Mária Podhájecká (100%)
 
BED
Hra detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a jej význam v predprimárnej edukácii v zahraničí / Jana Štvartáková, Mária Podhájecká. - In: Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou / Ed. Mária Podhájecká, Monika Miňová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-555-0467-4. - S. 430-443.
Jana Kožárová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
BED
Hrovo-edukačný projekt v prostredí materskej školy / Silvia Maľuková, Mária Podhájecká. - In: Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou / Ed. Mária Podhájecká, Monika Miňová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-555-0467-4. - S. 553-568.
Silvia Maľuková (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
BED
Perceptuálno-motorické činnosti v predprimárnej edukácii v kontexte kurikulárnej reformy / Mária Podhájecká, Silvia Maľuková, Ingrid Stochlová. - In: Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou / Mária Podhájecká, Monika Miňová (eds.). - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-555-0208-3. - S. 137-154.
Mária Podhájecká (65%), Silvia Maľuková (17%), Ingrid Stochlová (17%)
 
BED
Programy pre materské školy v premenách času / Mária Podhájecká. - In: Predprimárna edukácia v podmienkach súčasnej reformy : zborník príspevkov z odborno-pedagogickej konferencie / Ed. Mária Podhájecká, Monika Miňová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-555-0007-2. - S. 22-38.
Mária Podhájecká (100%)
 
BED
Aktívna úloha učiteľky pri koordinácii hrových činnosti detí v materskej škole / Mária Podhájecká, Vlasta Gmitrová. - In: Predprimárna edukácia v podmienkach súčasnej reformy : zborník príspevkov z odborno-pedagogickej konferencie / Ed. Mária Podhájecká, Monika Miňová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-555-0007-2. - S. 96-105.
Mária Podhájecká (75%), Vlasta Gmitrová (25%)
 
BED
Poradenstvo v procese zmien / Mária Miková, Mária Podhájecká, Martin Humeňanský ... [et al.]. - In: Poradenstvo v špeciálnej a liečebnej pedagogike : zborník z medzinárodnej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie 13.-15. októbra 2005 v Prešove. - Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-220-0. - ISSN 1335-1397. - S. 80-83.
Mária Miková (17%), Mária Podhájecká (50%), Martin Humeňanský (17%), Mária Kopasová (17%)
 
BED
Vplyv hrových činnosti na rozvoj osobnosti dieťaťa / Vlasta Gmitrová, Mária Podhájecká. - In: Teória a prax výchovy a vzdelávania v materských školách : [zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie konanej dňa 22. októbra 2004]. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. - ISBN 80-8068-433-2. - S. 63-69.
Vlasta Gmitrová (40%), Mária Podhájecká (60%)
 
BED
Úloha učiteľky v námetovej hre / Mária Kočišová, Mária Podhájecká. - In: Teória a prax výchovy a vzdelávania v materských školách : [zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie konanej dňa 22. októbra 2004]. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. - ISBN 80-8068-433-2. - S.82-88.
Marianna Jámborová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
BED
Metodická hodnota hračky v živote predškolského dieťaťa / Mária Kočišová, Mária Podhájecká. - In: Teória a prax výchovy a vzdelávania v materských školách : [zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie konanej dňa 22. októbra 2004]. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. - ISBN 80-8068-433-2. - S. 70-81.
Mária Kočišová (25%), Mária Podhájecká (75%)
 
BFB
Analýza komplexnej rehabilitácie u detí predškolského veku s problémovým správaním / Jana Štvartáková, Mária Podhájecká. - In: Študent na ceste k praxi : zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-555-0550-3. - S. 12.
Jana Kožárová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
BGG
Štátny vzdelávací program ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie / Katarína Guziová, Mária Podhájecká, Vlasta Gmitrová ... [et al.]. - In: Štátny vzdelávací program ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie. - Bratislava : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2008. - ISBN 978-80-969407-5-2. - S. 3-38.
Katarína Guziová (17%), Mária Podhájecká (17%), Vlasta Gmitrová (17%), Monika Miňová (17%), Viera Hajdúková (17%), Anna Portíková (17%)
 
EDI
Přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol / Mária Podhájecká. - In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - roč. 63, č. 1 (2008), s. 45-46. - Rec. na: Přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol : (vybraná problematika) / Burkovičová  Radmila. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, c2006. - ISBN 80-7368-239-7.
Mária Podhájecká (100%)
 
FAI
Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou / Ed. Mária Podhájecká, Monika Miňová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011. - 620 s. - ISBN 978-80-555-0467-4.
Mária Podhájecká (50%), Monika Miňová (50%)
 
FAI
Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou / Mária Podhájecká, Monika Miňová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010. - 392 s. - ISBN 978-80-555-0208-3.
Mária Podhájecká (50%), Monika Miňová (50%)
 
FAI
Trvalo udržateľný rozvoj očami detí predškolského veku : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou / Mária Podhájecká, Monika Miňová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010. - 343 s. - ISBN 978-80-555-0209-0.
Mária Podhájecká (50%), Monika Miňová (50%)
 
FAI
Súčasnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / Ed. Mária Podhájecká, Monika Miňová, Vlasta Gmitrová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009. - 261 s. - ISBN 978-80-555-0006-5.
Mária Podhájecká (40%), Monika Miňová (40%), Vlasta Gmitrová (20%)
 
FAI
Predprimárna edukácia v podmienkach súčasnej reformy : zborník príspevkov z odborno-pedagogickej konferencie / Ed. Mária Podhájecká, Monika Miňová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009. - 187 s. - ISBN 978-80-555-0007-2.
Mária Podhájecká (50%), Monika Miňová (50%)
 
FAI
Teória a prax výchovy a vzdelávania v materských školách : [zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie konanej dňa 22. októbra 2004] / Ed. Mária Podhájecká, Monika Miňová. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2005. - 169 s. - ISBN 80-8068-433-2.
Mária Podhájecká (50%), Monika Miňová (50%)
 
FAI
Aktivity v materských školách : [zborník príspevkov z celoslovenského odborného seminára konaného 17.-18. mája 2002] / Ed. Mária Podhájecká. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2003. - 117 s. - ISBN 80-8068-192-9.
Mária Podhájecká (100%)
 
GHG
Metódy [elektronický zdroj] / Mária Podhájecká. - [S.l. : s.n., 2009].
Mária Podhájecká (100%)
 
GHG
Pedagogická diagnostika [elektronický zdroj] / Mária Podhájecká, Vlasta Gmitrová. - [S.l. : s.n., 2009].
Mária Podhájecká (50%), Vlasta Gmitrová (50%)
 
GHG
Hra v teoretickom a praktickom kontexte [elektronický zdroj] / Mária Podhájecká, Vlasta Gmitrová. - [S.l. : s.n., 2009].
Mária Podhájecká (90%), Vlasta Gmitrová (10%)
 
GII
Pedagogické diagnostikovanie v edukačnom procese v materskej škole / Vlasta Gmitrová, Mária Podhájecká. - 1. vyd. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. - 41 s. - ISBN 978-80-8045-498-2.
Vlasta Gmitrová (50%), Mária Podhájecká (50%)
 
GII
Pustota, mĺkvota... / Viera Guľvášová, Mária Podhájecká. - In: Zrno. - Roč. 17, č. 48 (2006), s. 24.
Viera Guľvášová (20%), Mária Podhájecká (80%)
 
GII
Hluchoslepí medzi nami boli témou konferencie v Prešove / Mária Podhájecká. - In: Prešovská univerzita : časopis akademickej obce PU v Prešove. - Roč. 9, č. 5 (2005), s. 11.
Mária Podhájecká (100%)
 
GII
Odborné podujatie predškolských pedagógov / Mária Podhájecká. - In: Teória a prax výchovy a vzdelávania v materských školách : [zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie konanej dňa 22. októbra 2004]. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. - ISBN 80-8068-433-2. - S. 5-7.
Mária Podhájecká (100%)