Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu

prof. PhDr. Milan Portik, PhD.
e-mail: milan.portik@unipo.sk
tel.: +421 51 75 63 108

 

Referát pre akreditáciu, edičnú a športovú činnosť

PhDr. Daniela Cehelská, PhD.
e-mail: daniela.cehelska@unipo.sk
tel.: +421 51 75 63 103
č. m.: 315, 2. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát

 

Referát pre vedu a umenie

Mgr. Martina Šipová, PhD.
e-mail: martina.sipova@unipo.sk

tel.: +421 51 75 63 152
č. m.: 222, 1. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát

PhDr. Miriama Jurčišinová - MD
e-mail: miriama.jurcisinova@unipo.sk

tel.: +421 51 75 63 152
č. m.: 222, 1. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát

 

Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva Prešovskej univerzity

PhDr. Andrianna Nemčíkova Variga
e-mail: andrianna.variga@unipo.sk
tel.: +421 51 75 63 101
č. m.: 323, 2. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát

 

Vydavateľstvo PU v Prešove

Mgr. Gabriela Felix
e-mail: gabriela.felix@unipo.sk
tel.: +421 51 75 63 151
č. m.: 221, 1. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát

 

Marek Sedlák
e-mail: marek.sedlak@unipo.sk
tel.: +421 51 75 63 151
č. m.: 221, 1. poschodie, Ul. 17. novembra 15 - Rektorát

 

Monika Mriglotová
e-mail: monika.mriglotova@unipo.sk
tel.: +421 51 75 70 861
č. m.: 1.19, Ul. 17. novembra 1 - Kompetenčné centrum znalostných technológií...