Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelaniePredsedseda:doc. PhDr. Martina Kášová, PhD.
martina.kasova@unipo.sk

Členovia:

doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
ivana.cimermanova@unipo.sk

doc. PhDr. Jaroslav Coranič, PhD.
jaroslav.coranic@unipo.sk

RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.
sergej.ilkovic@unipo.sk

doc. Ing. Emília Huttmanová, PhD.
emilia.huttmanova@unipo.sk

doc. Ing. Juraj Tej, PhD.
juraj.tej@unipo.sk

doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.
renata.bernatova@unipo.sk

doc. ThDr. Miroslav Župina, PhD.
miroslav.zupina@unipo.sk

MUDr. Bibiana Vadašová, PhD.
bibiana.vadasova@unipo.sk

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH
stefania.andrascikova@unipo.sk

doc. PhDr. Martin Javor, PhD.
martin.javor@unipo.sk

doc. PhDr. Peter Káša, CSc.
peter.kasa@unipo.sk

doc. PhDr. Anna Plišková, PhD.
anna.pliskova@unipo.sk